Thể dục

Kết quả dự thi thể dục thể thao

Danh sách học sinh dự thi thể dục thể thao năm học 2015 – 2016: STT Họ và tên học sinh Lớp Nội dung Giải Giải tập thể 1 Phạm Nhật Anh 5C Cờ vua nam Nhất Nhất toàn đoàn 2 Phùng Thị Hương Giang 5C Cờ vua nữ Nhì 3 Đỗ…