Tổ khối 4 5

Tổ khối 4 5

Danh sách  giáo viên trong tổ 4 5 1. Cô Nguyễn Thị Hoài dạy lớp 5A 2. Cô Nguyễn Thị Thanh Lĩnh dạy lớp 5B 3. Cô Hoàng Thị Hà dạy lớp 5c 4. Cô Ngô Thị Duyên dạy lớp 4A 5. Thày Phạm Văn Thắng…