Đaị hộiChi bộ Trường tiểu học Tam Thanh nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tháng Hai 15, 2020 3:12 chiều

7h30 Ngaỳ 15/ 02/2020 Chi bộ Trường Tiểu học Tam Thanh tổ chức Đaị hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022.

dang3dang 2dang5 dang1  DANG4